Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poni┼╝ej znajduje si─Ö klauzula informacyjna oraz wz├│r o┼Ťwiadcze┼ä, jakie s─ů wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Informujemy, ┼╝e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzib─ů przy al. Solidarno┼Ťci90, 01-003 Warszawa (dalej w tre┼Ťci "ADO").
ADO umo┼╝iwia bezpo┼Ťredni kontakt za pomoc─ů e-mail: administracja@bpwola.waw.pl lub drog─ů pocztowa na adres: al. Solidarno┼Ťci90, 01-003 Warszawa.
ADO powo┼éa┼é r├│wnie┼╝ Inspektora Danych Osobowych, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail na adres: iod@bpwola.waw.pl
Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu rejestracji do systemu bibliotecznego. Pozosta┼éym celem jest uzasadniony interes ADO zwi─ůzany z realizacj─ů zada┼ä biblioteki polegaj─ůcych na zaspokajaniu potrzeb o┼Ťwiatowych, kulturalnych i informacyjnych og├│┼éu spo┼éecze┼ästwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultrury. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Podanie danych jest dobrowolne jednak┼╝e odmowa ich podania uniemo┼╝liwi realizacj─Ö powy┼╝szych cel├│w.
Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez ADO przez okres korzystania przez Pani─ů/Pana z us┼éug biblioteki, a w przypadku wyst─ůpienia kar lub innych nale┼╝no┼Ťci - do czasu wyegzekwowania tych op┼éat.
Pani/Pana dane nie b─Öd─ů podlega─ç zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przys┼éuguje Pani/Panu prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych oraz ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak┼╝e prawo do przenoszenia danych.
Pani/Pana dane osobwoe b─Öd─ů ujawniane: a) pracownikom/wsp├│┼épracownikom ADO upowa┼╝nionym do ich przetwarzania na polecenie ADO, b) podmiotom, kt├│rym ADO powierzy┼é przetwarzanie danych osobowych, w tym: - dostawcom us┼éuch technicznych, technologicznych i organizacyjnych umo┼╝liwiaj─ůcych ADO ┼Ťwiadczenie us┼éug (w szczeg├│lno┼Ťci dostawcom us┼éug teleinformatycznych, informatycznych); - dostawcom us┼éug prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů;
Przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, je┼Ťli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotycz─ůce ochrony danych osobowych.
O┼Ťwiadczam, ┼╝e zasady korzystania z zasob├│w Biblioteki zawarte w Regulaminie s─ů mi znane i zobowi─ůzuj─Ö si─Ö do ich przestrzegania.
O┼Ťwiadczam, uprzedzona/y o odpowiedzialno┼Ťci karnej wynikaj─ůcej z Kodeksu Karnego, ┼╝e powy┼╝sze dane s─ů prawdziwe.
O┼Ťwiadczam, ┼╝e zapozna┼éem si─Ö z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotek─Ö.