Form of Work
KsiÄ…ĆŒki
(1001)
E-booki
(25)
IBUK Libra
(25)
Publikacje naukowe
(14)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(1000)
unavailable
(7)
unknown
(2)
Branch
W11 (CioƂka 20)
(1)
W14 (MƂynarska 35a)
(1)
W32 (Solidarnoƛci 90)
(4)
W51 (Bielskiego 3)
(5)
W73 (ƻytnia 64)
(1)
W80 (Redutowa 48)
(2)
W91 (ChƂodna 11)
(4)
W106 (Twarda 64)
(1)
Odolanka (Ordona 12F)
(1)
Czytelnia nr III
(988)
Author
Jaskiernia Jerzy (1950- )
(14)
Polskich Stowarzyszenie Bibliotekarzy
(11)
Adamowski Janusz WƂodzimierz (1952- )
(8)
Anusiewicz Janusz (1946-2000)
(7)
Latawiec Anna (1951- )
(6)
Maciejewski Jan (socjologia)
(6)
MarszaƂek-Kawa Joanna
(6)
Stępnik Krzysztof
(6)
BartmiƄski Jerzy (1939- )
(5)
Brodzka Alina (1929-2011)
(5)
Bugajak Grzegorz
(5)
Gazda Grzegorz (1943- )
(5)
Nowicki Janusz
(5)
Spryszak Kamil
(5)
Stachowska-MusiaƂ Ewa
(5)
ChaƂubiƄski MirosƂaw (1949- )
(4)
ChruƛciƄska Jadwiga
(4)
Hofman Iwona
(4)
Kubisz Ewa
(4)
Lewowicki Tadeusz (1942- )
(4)
Maliszewski Wojciech Jan
(4)
Mazowiecka Lidia
(4)
Mik Cezary
(4)
Mozgawa Marek
(4)
Purchla Jacek (1954- )
(4)
Ruszar JĂłzef Maria
(4)
Siemieniecki BronisƂaw (1950- )
(4)
Stec MirosƂaw (1951- )
(4)
Styk JĂłzef (1942- )
(4)
SƂodczyk Janusz
(4)
Wiƛniewska Jolanta
(4)
ƚliwerski BogusƂaw (1954- )
(4)
Adamowski Jan Antoni (1948- )
(3)
Bartkowicz ZdzisƂaw (1947- )
(3)
Budyn-Kulik Magdalena
(3)
Dolata StanisƂaw
(3)
JabƂonowski Marek (1954- )
(3)
Jarska Natalia (1981- )
(3)
Kaja Barbara (1944- )
(3)
Karpus Zbigniew (1954- )
(3)
Kuć MaƂgorzata (prawo)
(3)
Labuda Gerard (1916-2010)
(3)
Libiszowska-ƻóƂtkowska Maria (1945- )
(3)
MichaƂowski StanisƂaw (1951- )
(3)
Niedzielko Romuald
(3)
Olaszek Jan (1985- )
(3)
Palak Zofia (1951- )
(3)
Plopa MieczysƂaw (1948- )
(3)
Rajewski Maciej
(3)
Stawarz Andrzej (1950- )
(3)
StefaƄski Ryszard (1967- )
(3)
Stolarczyk MieczysƂaw
(3)
Urban BronisƂaw (1942- )
(3)
Wojtaszczyk Konstanty Adam (1952- )
(3)
WoƂosz Jan (1937- )
(3)
Zagórski ZdzisƂaw
(3)
ZieliƄski BogusƂaw (1951- )
(3)
Zimmermann Jan (1949- )
(3)
ƚwitka Jan (1936- )
(3)
Alebastrova Irina Anatol'evna
(2)
Aleksander Tadeusz (1938- )
(2)
Andres Zbigniew (1934- )
(2)
Aouil Bassam
(2)
Auleytner Julian Marian (1948- )
(2)
Bakalarz Joanna
(2)
Banacka Marianna
(2)
Banaƛ Monika
(2)
Baranowska Aneta (1979- )
(2)
BaraƄski Marek Janusz (1953- )
(2)
Barcz Jan (1953- )
(2)
Bardach Juliusz (1914-2010)
(2)
Bartkowski Jerzy
(2)
BieƄkowski Wojciech
(2)
BiƄczycka-Feluƛ Jadwiga (1930- )
(2)
Bojarski Tadeusz (1941- )
(2)
Bolecki WƂodzimierz (1952- )
(2)
Budzowski Klemens
(2)
Bujnicki Tadeusz (1933- )
(2)
Bukrewicz Ewa
(2)
Burska Lidia
(2)
BĂ€cker Roman (1955- )
(2)
BƂachnio Agata
(2)
BƂaƛ Adam (1946- )
(2)
Chajbowicz Andrzej
(2)
ChaƂupczak Henryk (1952- )
(2)
Complak Krystian (1949- )
(2)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(2)
DoƂęga Józef Marceli (1940-2014)
(2)
Drewniewska-Idziak Barbara
(2)
Drozdowski Marian Marek (1932- )
(2)
Durko Janusz (1915- )
(2)
Dyczewski Leon (1936-2016)
(2)
Dąbek-Wirgowa Teresa (1933-1999)
(2)
Dąbrowska Anna (1953- )
(2)
Dąbrowski MieczysƂaw (1947- )
(2)
Gajda Janusz (1933- )
(2)
GaƂkowski StanisƂaw
(2)
Golinowska StanisƂawa
(2)
Goćkowski Janusz (1935- )
(2)
Grabias StanisƂaw (1942- )
(2)
Year
2020 - 2021
(9)
2010 - 2019
(269)
2000 - 2009
(569)
1990 - 1999
(128)
1980 - 1989
(6)
1970 - 1979
(16)
1960 - 1969
(19)
1950 - 1959
(10)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(1026)
Language
Polish
(1026)
Bulgarian
(1)
Russian
(1)
Audience Group
Pracownicy naukowi
(2)
Adwokaci
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Radcy prawni
(1)
Studenci
(1)
Subject
Literatura polska - historia - 20 w. - materiaƂy konferencyjne
(16)
Transformacja systemu spoƂeczno-gospodarczego - Polska - materiaƂy konferencyjne
(16)
Językoznawstwo - teoria - materiaƂy konferencyjne
(9)
Prawa czƂowieka
(9)
Transformacja systemu spoƂeczno-gospodarczego - Europa ƚrodkowo-Wschodnia - materiaƂy konferencyjne
(9)
Komunikacja spoƂeczna - materiaƂy konferencyjne
(8)
Dziecko - psychologia - materiaƂy konferencyjne
(7)
Integracja europejska - materiaƂy konferencyjne
(7)
Kultura - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(7)
Psychologia rozwojowa - materiaƂy konferencyjne
(7)
Dziecko - rozwój psychofizyczny - materiaƂy konferencyjne
(6)
Internet - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(6)
Język - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(6)
Kultura
(6)
Literatura polska - historia - 19-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(6)
Nauczanie - metody - materiaƂy konferencyjne
(6)
Nauki przyrodnicze - filozofia - materiaƂy konferencyjne
(6)
Osobowoƛć - rozwój - materiaƂy konferencyjne
(6)
Renesans - Polska - materiaƂy konferencyjne
(6)
Semantyka lingwistyczna - materiaƂy konferencyjne
(6)
SpoƂeczeƄstwo informacyjne - materiaƂy konferencyjne
(6)
Wychowanie - metody - materiaƂy konferencyjne
(6)
ƚrodki masowego przekazu - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(6)
Administracja
(5)
Biblioteki publiczne - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(5)
Ekofilozofia - materiaƂy konferencyjne
(5)
Globalizacja - materiaƂy konferencyjne
(5)
Kobieta
(5)
Literatura polska
(5)
MƂodzieĆŒ - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(5)
Prawo administracyjne
(5)
Rodzina - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(5)
Slawistyka - materiaƂy konferencyjne
(5)
ƚrodki masowego przekazu - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(5)
ƚwiadomoƛć narodowa - materiaƂy konferencyjne
(5)
Antropologia spoƂeczna - materiaƂy konferencyjne
(4)
Bioetyka - materiaƂy konferencyjne
(4)
Demokracja - materiaƂy konferencyjne
(4)
Dziecko niepeƂnosprawne - materiaƂy konferencyjne
(4)
Edukacja ekologiczna - materiaƂy konferencyjne
(4)
Edukacja medialna - materiaƂy konferencyjne
(4)
Edukacja międzykulturowa - materiaƂy konferencyjne
(4)
Herbert, Zbigniew (1924-1998) - twórczoƛć - materiaƂy konferencyjne
(4)
Literatura
(4)
Literatura - tematyka - materiaƂy konferencyjne
(4)
Literatura polska - tematyka - od 1944 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Nauczyciele - szkolenie - materiaƂy konferencyjne
(4)
Pedagogika resocjalizacyjna - materiaƂy konferencyjne
(4)
Pluralizm spoƂeczny - materiaƂy konferencyjne
(4)
Polityka regionalna - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Psychoterapia - metody - materiaƂy konferencyjne
(4)
Rodzina - patologia spoƂeczna - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Socjotechnika - materiaƂy konferencyjne
(4)
Tradycja - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(4)
Transformacja systemu spoƂeczno-gospodarczego - Rosja - materiaƂy konferencyjne
(4)
Unia Europejska - a Polska - gospodarka - materiaƂy konferencyjne
(4)
Zmiana spoƂeczna - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
ƚrodki masowego przekazu
(4)
ƚwiadomoƛć spoƂeczna - materiaƂy konferencyjne
(4)
BezpieczeƄstwo informacyjne
(3)
BezpieczeƄstwo narodowe
(3)
BezpieczeƄstwo narodowe - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Bibliofilstwo
(3)
Duchowoƛć chrzeƛcijaƄska - materiaƂy konferencyjne
(3)
Dyskusja - materiaƂy konferencyjne
(3)
Etyka biznesu - materiaƂy konferencyjne
(3)
Europejski TrybunaƂ Praw CzƂowieka - materiaƂy konferencyjne
(3)
Finanse publiczne
(3)
Gospodarka terenowa - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Innowacje - stosowanie - nauczanie - materiaƂy konferencyjne
(3)
Inwalidztwo - materiaƂy konferencyjne
(3)
Język - a kultura - materiaƂy konferencyjne
(3)
Język polski - nauczanie - materiaƂy konferencyjne
(3)
Języki - nauczanie - materiaƂy konferencyjne
(3)
Komunikacja międzykulturowa - materiaƂy konferencyjne
(3)
Komunikacja spoƂeczna - a język - materiaƂy konferencyjne
(3)
Literatura polska - tematyka - 19-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Literatura polska - tematyka - materiaƂy konferencyjne
(3)
Literaturoznawstwo - materiaƂy konferencyjne
(3)
Literatury sƂowiaƄskie - historia - od 1990 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Miasta - socjologia - Polska - materiaƂy konferencyjne
(3)
Miasta - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(3)
Mniejszoƛci narodowe
(3)
Multimedia - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(3)
Nauczanie początkowe - metody - materiaƂy konferencyjne
(3)
Nauczyciele - praca - efektywnoƛć - materiaƂy konferencyjne
(3)
Nauczyciele - szkolenie - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Oficerowie - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Partie polityczne
(3)
Patologia spoƂeczna - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Pedagogika - materiaƂy konferencyjne
(3)
Pedagogika - metody - materiaƂy konferencyjne
(3)
Pedagogika kultury - materiaƂy konferencyjne
(3)
Pedagogika specjalna - materiaƂy konferencyjne
(3)
Pisarze polscy
(3)
Poetyka - materiaƂy konferencyjne
(3)
Policja - socjologia - Polska - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
Polityka - filozofia - materiaƂy konferencyjne
(3)
Polityka - teoria - materiaƂy konferencyjne
(3)
Polityka narodowoƛciowa
(3)
Subject: work
BiaƂa Księga o Europejskim Rządzeniu - materiaƂy konferencyjne
(1)
Biblia - a literatury sƂowiaƄskie - materiaƂy konferencyjne
(1)
Bluszcz (czasop.) - materiaƂy konferencyjne
(1)
Huta
(1)
Kultura (czasopismo ; ParyĆŒ) - materiaƂy konferencyjne
(1)
Niwa Polska (czasop. ; 1872-1905)
(1)
Polska Dziennik Ɓódzki (2007- ) - zagadnienia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Przegląd Tygodniowy (Warszawa ; 1866- )
(1)
SƂowo (Warszawa ; 1882)
(1)
Zeszyty Historyczne (czasop. ; ParyĆŒ) - materiaƂy konferencyjne
(1)
Subject: time
1901-
(26)
2001-0
(23)
1801-
(11)
2001-
(10)
1701-
(6)
1901-2000
(6)
1989-
(6)
1601-
(4)
1945-1989
(4)
1301-
(3)
1501-
(3)
1801-1900
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1201-
(2)
1601-1700
(2)
1701-1800
(2)
1918-
(2)
1939-
(2)
1939-1945
(2)
1989-2000
(2)
901-
(2)
1001-1100
(1)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1918-1939
(1)
1945-
(1)
401-500
(1)
501-
(1)
501-600
(1)
601-700
(1)
701-
(1)
701-800
(1)
801-
(1)
801-900
(1)
901-1000
(1)
Subject: place
Polska
(21)
Polska - a Unia Europejska - materiaƂy konferencyjne
(7)
Warszawa
(6)
Polska - a Unia Europejska - gospodarka - materiaƂy konferencyjne
(4)
Polska - konstytucja 1997 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Polska - socjologia - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Polska - ustrój - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(4)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia
(3)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - historia - materiaƂy konferencyjne
(3)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - stosunki etniczne - materiaƂy konferencyjne
(3)
Polska - historia - materiaƂy konferencyjne
(3)
Polska - kultura - polityka - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(3)
SƂowiaƄszczyzna - materiaƂy konferencyjne
(3)
Afryka - kultura - materiaƂy konferencyjne
(2)
Ameryka ƁaciƄska - gospodarka - polityka - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Ameryka ƁaciƄska - polityka - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Chiny
(2)
Europa
(2)
Europa - kultura - historia - materiaƂy konferencyjne
(2)
Europa - kultura - materiaƂy konferencyjne
(2)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - polityka - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Japonia - kultura - materiaƂy konferencyjne
(2)
Kraje socjalistyczne
(2)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - historia - 1939-1945 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - administracja - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - archeologia - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - gospodarka - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - historia - 1944-1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - kultura - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - kultura - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - polityka - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Polska - polityka wewnętrzna - 1944-1956 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Rosja
(2)
Rosja - polityka - od 1991 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Stany Zjednoczone - polityka - ZSRR - od 1945 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
Warszawa - historia - 18-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(2)
ZSRR - polityka - Stany Zjednoczone - od 1945 r. - materiaƂy konferencyjne
(2)
ƚląsk, Górny - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(2)
Afganistan - etnografia - materialy konferencyjne
(1)
Algieria - ludnoƛć - polityka - materiaƂy konferencyjne
(1)
Ameryka ƁaciƄska - polityka - socjologia - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Ameryka ƁaciƄska - socjologia - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Ameryka ƁaciƄska - stosunki etniczne - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Arabia Saudyjska - polityka międzynarodowa - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Arabskie, kraje - a globalizacja - 21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Arabskie, kraje - socjologia - 19-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Azja - a Unia Europejska - materiaƂy konferencyjne
(1)
Azja - historia - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Azja ƚrodkowa
(1)
BaƂkaƄskie, kraje
(1)
BaƂkaƄskie, kraje - kultura - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtycki, region - a Rosja - od 1991 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtycki, region - a Unia Europejska - gospodarka - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtycki, region - a Unia Europejska - od 1991 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtycki, region - gospodarka - konkurencyjnoƛć - od 1991 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtycki, region - gospodarka - polityka - materiaƂy konferencyjne
(1)
BaƂtyk (wybrzeĆŒe) - materiaƂy konferencyjne
(1)
BiaƂoruƛ - gospodarka - polityka - materiaƂy konferencyjne
(1)
BiaƂoruƛ - stereotyp - materiaƂy konferencyjne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bliski Wschód - socjologia - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Boliwia - polityka wewnętrzna - 2003-2009 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Boƛnia i Hercegowina - polityka - 1991-2007 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
BuƂgaria - kultura - 20-21 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Chiny - kultura - materiaƂy konferencyjne
(1)
Chiny - polityka - Unia Europejska - materiaƂy konferencyjne
(1)
Czechy - religia - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Daleki Wschód - kultura - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Drohobycz (Ukraina) - język - materiaƂy konferencyjne
(1)
Estonia - a Unia Europejska
(1)
Europa - gospodarka - historia - do 16 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - gospodarka - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - historia - do 19 w. - relacje z podrĂłĆŒy - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - historia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - kultura - historia - 2-17 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - kultura - historia - 5-17 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - kultura - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - polityka - Rosja - od 1991 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa - polityka - od 1945 r.
(1)
Europa - w literaturach sƂowiaƄskich - historia - 19-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - a Europa Zachodnia - 10-18 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - historia - 10-18 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - kultura - historia - 10-18 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - kultura - historia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - kultura - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - kultura - zabytki - ochrona - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - polityka wewnętrzna - 10 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - polityka wewnętrzna - 1989-2009 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Europa ƚrodkowo-Wschodnia - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Florencja (WƂochy) - budownictwo - historia - materiaƂy konferencyjne
(1)
Florencja (WƂochy) - zabytki - ochrona i konserwacja - materiaƂy konferencyjne
(1)
GdaƄsk (woj. pomorskie) - socjologia - materiaƂy konferencyjne
(1)
GdaƄsk (woj. pomorskie) - socjologia - od 1980 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
GdaƄsk (woj. pomorskie) - stosunki etniczne - od 1980 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
GdaƄsk (woj. pomorskie) - ĆŒycie codzienne - od 1989 r. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) - materiaƂy konferencyjne
(1)
Grecja - kultura - do 1 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Grecja - kultura - do 5 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Hiszpania - kultura - historia - 19-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Hiszpania - ludnoƛć - 19-20 w. - materiaƂy konferencyjne
(1)
Genre/Form
MateriaƂy konferencyjne
(57)
Praca zbiorowa
(9)
Literatura polska
(2)
Monografia
(2)
Biografie
(1)
Katalogi wystaw
(1)
ĆčrĂłdƂa historyczne
(1)
Domain
Historia
(7)
Prawo i wymiar sprawiedliwoƛci
(4)
Socjologia i spoƂeczeƄstwo
(4)
Architektura i budownictwo
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Kultura i sztuka
(2)
Literaturoznawstwo
(2)
BezpieczeƄstwo i wojskowoƛć
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Psychologia
(1)
1027 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 49665 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50448 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38335/I [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 43867 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
Neuronalny ƛwiat umysƂu / red. nauk. Krzysztof Jodzio. - Kraków : "Impuls", 2005. - 229, [1] s. : il. (w tym kolor.), rys., wykr. ; 24 cm.
Bibliogr. przy rozdz. Streszcz. w jęz. ang. Tekst częƛc. w jęz. ang. KsiÄ…ĆŒka zawiera większoƛć wykƂadĂłw wygƂoszonych podczas OgĂłlnopolskiej Konferencji Neuropsychologi- cznej pt.: "Neuronalny ƛwiat umysƂu", ktĂłra odbyƂa się w GdaƄsku w dniach 24-25 lutego 2005 r. Konferencję zorganizowaƂ Instytut Psychologii Uniwersytetu GdaƄ- skiego we wspóƂpracy z Katedrą Neurologii AM w GdaƄsku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 47137 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 54723 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38335/II [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 32633/I [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 46852 [Dostępna w czytelni] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again